Styrelse fr o m föreningstämman i maj 2022

Ordinarie

Per Zetterlund, ordf.

Annika Hickisch, vice ordf.

Jens Blomgren, kassör 

Carl-Henrik Ling, sekr.

Patrik Öhrström, ledamot, webansvarig

Suppleanter

Jonas Kleber

Bo Cederstrand 

Gustav Glaad

Ankie Rauséus

Britt Lindqvist

 

PDF filer

(Klicka på rubrik för att hämta pdf)