Styrelse fr o m föreningstämman i maj 2022

Ordinarie

Per Zetterlund, ordf.

Annika Hickisch, vice ordf.

Jens Blomgren, kassör 

Gustav Glaad, ledamot

Patrik Öhrström, ledamot, webansvarig

Suppleanter

Jonas Kleber

Bo Cederstrand 

Carl-Henrik Ling, sekr.

Ankie Rauséus

Eva Resare

 

PDF filer

(Klicka på rubrik för att hämta pdf)