Här kan du följa elproduktionen på Fröviskolans tak

Nedan syns föreningens elproduktion sen starten år 2015.


Nedan syns föreningens elproduktion år 2021

Uppföljning produktion tom maj 2021, kommentar


Man kan se i diagrammet, dygnvis produktion, att Fröviskolan, som normalt ska producera ungefär lika mycket som Lindeskolan 1 , under mars och april bara producerat hälften, Det visade sig bero på att den ena växelriktaren som tar hand om halva solcell fältet ”sov”. Efter, tyvärr långsam, felsökning byttes växelriktaren ut och nu fungerar det normalt igen på Fröviskolan. Se produktionsnivån på Lindeskola 1 och Fröviskolan under maj.