Här kan du följa elproduktionen på Fröviskolans tak

Nedan syns föreningens elproduktion sen starten år 2015.


Nedan syns föreningens elproduktion år 2022


uppföljning t.o.m april på diagram 3- succesivt ackumulerade kWhsyns de dygn som panelerna varit snötäcktadär är kurvorna horisontella-nollproduktion det syns tydligast i februari mars månad blev den bästa marsmånaden

hittills, speciellt för Fröviskolan