​Våra fyra anläggningar bidrar med ca 160 000 kWh förnybar energi per år. Det är bra, men vi vill bidra till mer klimatnytta. 

Vi är nu 145 medlemmar med 257 andelar, och vill bli fler.

Bli andelsägare i vår solelförening

Att lämna över en bra miljö till nästa generation är den gemensamma målbilden och det som föreningen Solel i Bergslagen arbetar med. Ursprungligen hette föreningen Solel i Lindesberg men på årsmötet i maj 2019 beslutades om ett namnbyte.

Våra första två solelanläggningar sitter på Lindeskolans tak och den tredje sitter på Fröviskolans tak. Tillsammans producerar de ren energi för en hållbar framtid. Det är vi stolta över!

Alla som är intresserade och funderar på vad man kan göra för att göra skillnad kan köpa andelar i föreningen. Då blir du också andelsägare i en av framtidens viktiga energilösningar!

Föreningens möjligheter att investera i flera hållbara energilösningar avgörs av hur många vi är som vill vara med.


Kom med du också!


Eller ge bort andelar till någon du bryr dig om.

Se formuläret nedan!


Se våra stadgar


FAKTA OM SOLEN


· Solens energi bildas genom att 600 miljoner ton väte varje sekund omvandlas till helium. Det helium som bildas är lite lättare än vätet, närmare 4.6 miljoner ton lättare. Det är denna massa på 4.6 miljoner ton som varje sekund omvandlas till energi som strålar ut från solen.


· Solen har hittills lyst i ca 5 miljarder år. Trots den enorma massförlusten av 4.6 miljoner ton varje sekund har solen hittills ändå bara förlorat 0,1 procent av sin massa.


· Solen består för närvarande av cirka 75 % väte och 25 % helium och den kommer att lysa i ungefär 5 miljarder år ytterligare.


· Av all den strålning som solen sänder ut kommer cirka 1 miljondels promille att träffa jordklotet. Den miljondels promillen utgör ändå 750 x 10 upphöjt till 12 kilowatt. Solens totala utstrålning är 750 x 10 upphöjt till 24 kilowatt.


· I solens inre är det cirka 15 miljoner grader varmt medan solens yta bara är 5 800 grader varm.


· Solens diameter är 139 200 mil medan jordens diameter är 1 274 mil. Det ryms volymmässigt över en miljon jordklot i solen. Avståndet mellan solen och jorden är lika långt som om man lägger en rad av 11 750 jordklot intill varandra.


· Vår Vintergata innehåller cirka 400 miljarder solar. Man uppskattar antalet Vintergator i Universum till cirka 2 000 miljarder. Det innebär att vårt kända universum innehåller cirka 8 x 10 upphöjt till 23 miljarder solar.


· Vår Vintergata har, jämfört med andra vintergator, ungefär medelstorlek och vår sol är ungefär av de flesta solars

medelstorlek. Utgår man ifrån detta kan man uppskatta att i hela universum produceras totalt 4.6 x 10 upphöjt till 50 kW. Så det finns lite att ta av. Hela vårt enorma universum kan trots allt beskrivas med bara 4 siffror: Antalet atomer i Universum är 10 upphöjt till 80!

Kort historik

Våren 2013 får nätverket ”Omställning Lindesberg” ekonomiskt stöd  från Leader Bergslagens projekt ”Omställning i praktiken”  för att arbeta med solel.

Hösten 2013 hålls flera möten i "Solelsgruppen” inom Omställning Lindesberg. Samtal med Linde Energi inleds.

Konstituerande möte för att bilda en ekonomisk förening hålls 9 december 2013.

Sedan januari 2014 finns samarbete med Linde Energi, Lindesbergsbostäder (LIBO) och FALAB.

I maj år 2015 invigs första anläggningen på Lindeskolans tak (44 kW).

Anläggning nummer två (24 kW) tas i bruk sommaren 2017.

På årsmötet i maj 2019 beslutas om att byta namn på föreningen, till Solel i Bergslagen. Beslut tas även om nya stadgar.

Våren 2019 går föreningen ut med offertförfrågan för att bygga föreningens tredje anläggning, på Fröviskolan. 

I september 2019 är anläggning tre (44 kW) igång på Fröviskolans tak.

I April 2023 invigs vår fjärde anläggning vid vattenverket i Rya. Den är vår största med effekt 54 kW.
                                  Våra anläggningarAnläggning                Effekt    Förväntad Energi      Byggår        AntalPaneler       Solyta          Investering

                                  (kWp)         (kWh/år)                (år)                 (st)               (kvm)               (kkr)

Lindeskolan I             44,4             39 600                 2015                 174                 278                  540

Lindeskolan II            23,8             20 200                2017                  90                  144                  309

Fröviskolan                44,0             43 220                 2019                 160                 240                  435

Rya vattenverk           54,0              54 000                2023                 144                 313                   689    

Alla intresserade kan

 köpa andelar i solelföreningen!

Vi tar löpande emot nya andelar.

Så här blir du

andelsägare


1. Fyll i och skicka in formuläret här intill.


Eller skicka e-post till: solelibergslagen@gmail.com


Eller skriv till: Solel i Bergslagen ek för,

c/o Per Zetterlund


Hagabergsliden 5, 711 31 Lindesberg


2. Betala på BG: 537-0630 Solel i Bergslagen EK förening. Varje andel kostar 5 000 kr.3. Som ett kvitto på anmälan/ betalning får du efter ca 4 veckor ett andelsbevis per post.Vi följer GDPRs bestämmelser.


Teckna andelar

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I startskedet (maj 2013-maj 2014) fick Solel i Lindesberg ekonomiskt stöd från

Leader Bergslagen
genom Leaderprojektet "Omställning i praktiken".