​Våra tre anläggningar bidrar med ca 100 000 kWh förnybar energi per år. Det är bra, men vi vill bidra till mer klimatnytta. 

Vi är nu 145 medlemmar med 257 andelar, och vill bli fler.

Bli andelsägare i vår solelförening

Att lämna över en bra miljö till nästa generation är den gemensamma målbilden och det som föreningen Solel i Bergslagen arbetar med. Ursprungligen hette föreningen Solel i Lindesberg men på årsmötet i maj 2019 beslutades om ett namnbyte.

Våra första två solelanläggningar sitter på Lindeskolans tak och den tredje sitter på Fröviskolans tak. Tillsammans producerar de ren energi för en hållbar framtid. Det är vi stolta över!

Alla som är intresserade och funderar på vad man kan göra för att göra skillnad kan köpa andelar i föreningen. Då blir du också andelsägare i en av framtidens viktiga energilösningar!

Föreningens möjligheter att investera i flera hållbara energilösningar avgörs av hur många vi är som vill vara med.


Kom med du också!


Eller ge bort andelar till någon du bryr dig om.

Se formuläret nedan!


Se våra stadgar


Kort historik

Våren 2013 får nätverket ”Omställning Lindesberg” ekonomiskt stöd  från Leader Bergslagens projekt ”Omställning i praktiken”  för att arbeta med solel.

Hösten 2013 hålls flera möten i "Solelsgruppen” inom Omställning Lindesberg. Samtal med Linde Energi inleds.

Konstituerande möte för att bilda en ekonomisk förening hålls 9 december 2013.

Sedan januari 2014 finns samarbete med Linde Energi, Lindesbergsbostäder (LIBO) och FALAB.

I maj år 2015 invigs första anläggningen på Lindeskolans tak (44 kW).


Anläggning nummer två (24 kW) tas i bruk sommaren 2017.

På årsmötet i maj 2019 beslutas om att byta namn på föreningen, till Solel i Bergslagen. Beslut tas även om nya stadgar.

Våren 2019 går föreningen ut med offertförfrågan för att bygga föreningens tredje anläggning, på Fröviskolan. 

I september 2019 är anläggning tre (44 kW) igång på Fröviskolans tak.
                                  Våra anläggningarAnläggning                Effekt    Förväntad Energi      Byggår        AntalPaneler       Solyta          Investering

                                  (kWp)         (kWh/år)                (år)                 (st)               (kvm)               (kkr)

Lindeskolan I             44,4             39 600                 2015                 174                 278                  540

Lindeskolan II            23,8             20 200                2017                  90                  144                  309

Fröviskolan                44,0             43 220                 2019                 160                 240                  435

Alla intresserade kan

 köpa andelar i solelföreningen!

Vi tar löpande emot nya andelar.

Så här blir du

andelsägare


1. Fyll i och skicka in formuläret här intill.


Eller skicka e-post till: solelibergslagen@gmail.com


Eller skriv till: Solel i Bergslagen ek för,

c/o Per Zetterlund


Hagabergsliden 5, 711 31 Lindesberg


2. Betala på BG: 537-0630 Solel i Bergslagen EK förening. Varje andel kostar 5 000 kr.3. Som ett kvitto på anmälan/ betalning får du efter ca 4 veckor ett andelsbevis per post.Vi följer GDPRs bestämmelser.


Teckna andelar

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I startskedet (maj 2013-maj 2014) fick Solel i Lindesberg ekonomiskt stöd från

Leader Bergslagen
genom Leaderprojektet "Omställning i praktiken".